Veelgestelde vragen

Blijf niet met je vragen zitten, maar neem een kijkje in onze ‘veelgestelde vragen-lijst’. Je vindt er een antwoord op vragen over de merken, verzending en facturatie. Maar ook met vragen over je garantie of defecten ben je hier op het juiste adres. 

Toch niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons dan.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Algemene verkoopsvoorwaarden

  ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

  1.Alle door ons geleverde prestaties worden beheerst door de volgende en alleen de volgende algemene voorwaarden. Het bestellen van onze producten en diensten veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De eventuele aankoopvoorwaarden van de koper kunnen maar van toepassing zijn op onze contractuele prestaties indien en slechts in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard voor het begin van de uitvoering en de hestelling.

  2.Elke door de koper ondertekende bestelbon verbindt de koper onherroepelijk, behalve in de in de wet voorzien uitzonderingen. Bij annulering van een bestelling, of indien de koper de goederen weigert te ontvangen, is de medecontractant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de waarde van de bestelling. Wij behouden ons echter het recht voor om ten allen tijde onze door de annulering werkelijk geleden schade te vorderen, zonder dat deze evenwel hoger kan liggen dan de totale factuur.

  3. Elke bestelling is contant betaalbaar bij levering, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende betalingsvoorwaarden opgenomen in de bijzondere voorwaarden.  Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden op onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen brengt het geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuurbedrag van rechtswege een intrest op van 12% vanaf de vervaldag. De bedragen die nog verschuldigd zijn zullen tevens vermeerderd worden met een forfaitaire  schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. Deelbetalingen worden toegerekend als volgt: kosten, schadebeding, intresten hoofdsom.

  4.Klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van verval binnen de 8 na levering aangetekend te worden verstuurd aan het adres van onze maatschappelijke zetel. Elke klacht welke nog zou worden ingediend na deze termijn wordt niet meer aanvaard. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten onmiddellijk bij de levering worden gemeld. Aanvaarding van de goederen dekt integraal deze vermeende gebreken.Verpakte goederen worden geacht bij levering op de inhoud te worden gecontroleerd.

  5. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien op straffe van verval worden ingesteld binnen het jaar na levering.

  6. De bepaalde leveringstermijn is slechts indicatief en in geen geval bindend. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

  7. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de koper na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De koper is evenwel volledig verantwoordelijk voor de bewaring van deze goederen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering dan wel afhaling geschiedt op risico van de koper van zodra een eerste leveringspoging door ons niet kon doorgaan spijts voorafgaande verwittiging aan de koper.

  8. Wij behouden ons daarenboven het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de koper, kennelijk onvermogen,  alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.

  9. Alle overeenkomsten door ons aangegaan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen voortvloeiend uit geleverde prestaties en diensten vallen onder de uitsluitende  bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.

  10. Het feit dat wij één van bovengenoemde clausules die in ons voordeel gestipuleerd worden niet zouden toepassen, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van deze clausule uit deze voorwaarden, tenzij dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurde. Mocht één of meerdere bepalingen nietig zijn, zal de nietigheid niet verder gaan dan het beperkte onderdeel van het bewuste artikel en zal dit vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het doel van betreffend artikel aansluit, terwijl alle overige bepalingen onverminderd blijven gelden.

Levering & verzending

absoluteBlack

 • Waarom zijn Ab kettingbladen beter dan de andere?

  Wij hebben jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan met behulp van de meest geavanceerde instrumenten die men kan maken om het product te perfectioneren. Wij bezitten het enige 3D-krachtmeetsysteem van wetenschappelijke kwaliteit in de wereld dat in staat is de krachten op het pedaal in elke richting met grote nauwkeurigheid te meten, evenals de heup-knie-enkel hoeken, efficiëntie, mechanische effectiviteit enzovoort. Met een dergelijk apparaat zijn wij in staat alle veranderingen te meten die optreden bij het gebruik van verschillende kettingbladen en de verschillen tussen de renners te meten. Zonder een dergelijk apparaat is het onmogelijk om het kettingblad echt te optimaliseren. Wij zijn het ENIGE bedrijf dat een dergelijk apparaat heeft en een wetenschappelijk lab dat zich bezighoudt met pedaaloptimalisatie. Andere bedrijven gooien als het ware dartpijlen in het donker.

 • Wat is het verschil tussen WolfTooth, Oneup en Absoluteblack Oval kettingbladen?

  Absolute Black investeerde meer dan 3 jaar in onderzoek vooraleer men met het eerste ovalen tandblad op de markt kwam. Andere merken begonnen na enkele maanden reeds met het produceren van hun tandbladen. Al de patenten die Absolute Black in zijn bezit heeft, verhinderen echter dat andere merken aan dezelfde kwaliteitseisen kunnen voldoen als Absolute Black.

  Bij Absoluteblack geloven we dat we de perfecte vorm van een ovaal kettingblad hebben gecreëerd om onze claims te ondersteunen.

 • Heb ik een andere ketting nodig voor een ovaal kettingblad?

  Alle kettingen op de markt behalve "halve schakel" kettingen werken perfect met een ovaal kettingblad. Dat wil zeggen dat alle 6, 8, 9, 10, 11 en 12 speed kettingen er perfect voor zijn. Bij singlespeed raden wij aan om een 8spd ketting te gebruiken voor meer duurzaamheid.

 • Welke vertanding moet ik kiezen voor mijn ovaal tandblad?

  We raden steeds aan om dezelfde vertanding gebruiken als bij een rond tandblad.

 • Ik heb een Boost148 achteraan, zullen de direct mount Sram / RF Cinch ovalen correct werken op mijn fiets?

  Ja, zeker en vast. We hebben een speciale versie van Sram en RF direct mount ringen met de juiste 3mm offset voor Boost frames. Dus kies bij aankoop de kettingblad optie "Boost 148".

 • Wat zijn de afmetingen van de bouten?

  Lange bouten: M8x0,75, 8,5mm lange draad en 7mm hoge moer. Korte bouten: M8x0,75, 6,5mm lange draad en 4mm hoge moer.

 • Waarom is een ovaal tandblad effectiever dan een rond kettingblad?

  Het menselijk lichaam gebruikt skeletspieren om kracht te genereren op de pedalen, voornamelijk tijdens de neergaande slag. Elke skeletspier heeft een unieke eigenschap die een gelijkmatige spierkracht gedurende de gehele contractie niet mogelijk maakt. De piekkracht van de knie komt bijvoorbeeld voor bij een krukashoek van ongeveer 70 graden (0 is op 12 uur), terwijl de heup een piek vertoont ver voorbij de krukashoek van 90 graden. Als we daar de kracht van het enkelgewricht, de hoeksnelheid van de crank, de traagheid van het been en de krachteffectiviteit, d.w.z. hoeveel van de door de spieren opgewekte kracht daadwerkelijk wordt omgezet in kracht, aan toevoegen, zien we dat een krachtprofiel gedurende een crankcyclus niet gelijkmatig is, maar ergens rond 110 graden van de crankcyclus piekt (normaal wielrennen op de weg bijvoorbeeld). AbsoluteBLACK ovale kettingbladen zijn ontworpen om perfect te passen bij een specifieke rijstijl en betrekken het heupgewricht in grotere mate, wat in wezen de knie ontlast en bijdraagt aan de spierefficiëntie. De oriëntatie van de grote as van AbsoluteBLACK ovale kettingbladen, dat wil zeggen wanneer de diameter van het kettingblad het grootst is, komt overeen met het krachtprofiel van een fietser om krachtverlies te verminderen en de belasting van de knie naar de heup te verplaatsen. Dit is vastgesteld op basis van enkele duizenden metingen met een unieke diagnose-apparatuur om 3D trapkrachten en gewrichtsbelasting te meten. Er werden metingen verricht bij duizenden recreatieve weg- en mtb-renners en honderden professionele renners, waaronder het gehele Pro Tour Team UAE, waar wij met ons Science Lab officieel onze wetenschappelijke biomechanische optimalisatiediensten leveren. Met een dergelijke schat aan gegevens zijn wij in staat om nauwkeurig de kettingbladen te ontwerpen die de mechanische effectiviteit kunnen verhogen - wat betekent dat u het ervaart als minder inspanning bij dezelfde snelheid in vergelijking met rond.

 • Zal mijn ketting sneller of langzamer slijten met een ovaal kettingblad?

  Onze ovale kettingbladen zijn zo ontworpen dat ze altijd dezelfde hoeveelheid ketting trekken in elke positie van de crankomwenteling. Stel je een ellips voor die je op elke willekeurige plaats door het midden kunt snijden en er komen altijd gelijke helften uit. Hetzelfde geldt voor de cirkel. Hierdoor slijt de ketting op dezelfde manier als bij het ronde kettingblad. Het spreekt voor zich dat de beste manier om de levensduur van een ketting-kettingcombinatie te verlengen is de ketting regelmatig te smeren en schoon te houden.

 • Welke bouten gebruik ik het best voor het monteren van mijn tandblad?

  Voor ronde tandbladen: Bolt 4S/Bolt5S. Bolt4S = 4 bouten, Bolt 5S = 5 bouten.

  Voor ovale tandbladen: Bolt 4L/Bolt5L. Bolt 4L = 4 bouten, Bolt 5L = 5 bouten.

 • Worden de juiste bouten meegeleverd in de verpakking?

  De bouten worden nooit standaard meegeleverd, tenzij anders vermeld. Twijfel je? Neem dan contact met ons op.

 • Wat is het verschil tussen de covers (Dacover) en de bouten (Bolt)

  De covers zorgen in tegenstelling tot de bouten voor een premium afwerking waar alles van bout elegant is weggewerkt. 

  Dura Ace 9000: DACOVERBK, DACOVERRD, DACOVERGR

  Ultegra 6800: ULTCOVERBK, ULTCOVERRD, ULTCOVERGR

  Dura Ace9100: DACOVER91BK, DACOVER91GR

  Ultegra 8000: ULTCOVER80BK, ULTCOVER80GR

  Fsa-K-Force: FSCOVERBK

   

Sponsoring

 • Kan ik bij Conimex terecht om sponsoring aan te vragen?

  Jazeker! Conimex sponsort verschillende activiteiten om merken van Conimex zichtbaar te maken. Welke evenementen ondersteunen wij? Omdat we in de fiets branche actief zijn genieten fiets -of sport gerelateerde evenementen onze voorkeur. Is het evenement ten voordele van een goed doel, dan heb je zeker al een streepje voor. Daarnaast steunen we ook graag bestaande klanten om hun evenement of activiteit tot een succes te maken.

  Vragen i.v.m. sponsoring voor uw evenement? Neem dan contact met ons op!

   

 • Onder welke vormen steunt Conimex evenementen?

  Afhankelijk van het evenement steunen we graag financieel, logistiek of met tombolaprijzen. We hebben een startboog van (3m op 3m) en 2 grote partytenten die we steeds gratis ter beschikking stellen.

  Vragen i.v.m. sponsoring voor uw evenement? Neem dan contact met ons op!

   

Reynolds

Spatzwear

 • Hoe trek in mijn overschoenen correct aan?

  Om je overschoenen correct aan te doen bekijk je best even volgende instructievideo: https://youtu.be/R4iOizOmHgA

 • Hoe reinig ik mijn Spatz overschoenen?

  De beste manier om je overschoenen te kuisen is door ze eerst te spoelen met koud of lauw water. Gebruik een milde zeep en een zachte spons om hardnekkig vuil af te vegen. Je kan natuurlijk ook gewoon je overschoenen meenemen in de douche. Dan zijn ze zeker en vast proper voor je volgende fietsrit.

 • Hoe droog ik mijn overschoenen?

  Dep overtollig water af met een zachte handdoek. Hang de overschoenen d.m.v. de klittenband op in een warme ruimte.

 • Hoe berg ik mijn overschoenen op?

  De belangrijkste boodschap die we u kunnen meegeven is dat neopreen kan kreuken als je uw overschoenen opvouwt. Dit heeft geen invloed op je prestaties maar je kan dit maar beter vermijden.

  Om ze op te bergen leg je ze best op een plank of in een kast zonder ze op te vouwen. Je kan ze natuurlijk ook na het drogen gewoon aan je wasrek laten hangen.

 • Zal Spatzwear me laten zweten als een gek?

  SPATZ zijn ontworpen voor koude en/of natte omstandigheden. Als je een beetje zweet in SPATZ, dan hebben we ons werk gedaan. De voering van SPATZ is ontwikkeld om vocht actief af te voeren, maar het belangrijkste is dat het opgevangen vocht WARM wordt gehouden. Denk aan een "wetsuit". Experimenteer met het dragen van SPATZ onder en over je beenwarmers / panty's en ontdek wat voor jou het beste werkt in welke omstandigheden.

Solestar

 • Wat maakt Solestar inlegzolen zo uniek?

  SOLESTAR inlegzolen bieden een ongekend niveau van constructie en materialen. Onze gepatenteerde Stabilization-Delta-technologie maakt het verschil en brengt uw voeten in de optimale positie voor maximale stabiliteit, comfort en prestaties bij alle soorten sporten.

  SOLESTAR inlegzolen hebben een speciale, gepatenteerde structuur die de voet in de neutrale positie geleidt en in deze positie stabiliseert. Bovendien hebben SOLESTAR inlegzolen een belastbare kern. Van de voorvoet tot de achtervoet ondersteunt deze kern de voet en zorgt ervoor dat de voet zijn stabiliteit niet verliest en dat de kracht optimaal wordt overgedragen.

 • Hoe ben ik zeker dat de Solestar zool in mijn schoen past?

  Ieder schoenenmerk hanteert verschillende afmetingen. Daarom kan het gebeuren dat je maat groter of kleiner moet nemen in vergelijking met de maat van je fietsschoen. Bekijk via deze link welke maat van inleggzool bij uw schoen past.

 • Zijn SOLESTAR inlegzolen eigenlijk alleen iets voor professionele sporters?

  SOLESTAR inlegzolen zijn mede ontwikkelt door professionele sporters, want daar wordt voortdurend gezocht naar optimalisatiemogelijkheden. De profs zijn dan ook meestal de eersten die kennis nemen van dergelijke innovaties. Niettemin zijn SOLESTAR inlegzolen voor elke sporter die zijn activiteit met meer comfort, controle en een betere krachtoverbrenging wil uitvoeren. Bovendien voorkomen SOLESTAR inlegzolen de typische overbelasting klachten bij het sporten.

 • Wat is het verschil tussen inlegzolen van Solestar en andere merken?

  Andere inlegzolen hebben meestal geen vaste kern. Daarom vervormen deze inlegzolen zodra zij worden belast. Bij bepaalde sporten, zoals fietsen, hardlopen, langlaufen en wandelen, moet de voet worden gestabiliseerd, wat alleen mogelijk is met materialen die stabiel zijn onder belasting.

 • Hoe lang duurt het om aan de SOLESTAR binnenzool te wennen?

  De SOLESTAR inlegzool voor brengt de voet in de optimale neutrale positie. De voet en de betrokken lichaamsstructuren zoals spieren, pezen en ligamenten hebben meestal enige tijd nodig om zich aan te passen. Het kan vier tot vijf trainingen duren voordat uw lichaam zich volledig aan de verandering heeft aangepast.

 • Hoe lang kan ik een SOLESTAR inlegzool gebruiken?

  De levensduur is afhankelijk van het gebruikspatroon. Een indicatie van slijtage is een afname van de oorspronkelijke stijfheid. Uw dealer kan u precies vertellen of uw huidige SOLESTAR inlegzool nog bruikbaar is. In de meeste gevallen hangt de gebruiksduur van de SOLESTAR inlegzolen samen met hoe lang u uw sportschoen gebruikt.

 • Moet ik de originele inlegzool uit de schoen halen als ik SOLESTAR inlegzolen gebruik?

  Ja, dit is absoluut noodzakelijk. De SOLESTAR binnenzool vervangt de originele binnenzool. Als de oorspronkelijke binnenzool in de schoen blijft zitten, past de SOLESTAR binnenzool niet of werkt hij niet.

 • Wat als de zolen toch niet zijn wat ik er van verwacht had?

  Wij willen dat u 100% tevreden bent met uw SOLESTAR inlegzolen. SOLESTAR performance inlegzolen hebben een direct effect op uw spieren en bewegingspatronen bij het fietsen, hardlopen en skiën. Daarom kan het tot 5 sessies duren voordat uw lichaam zich aan de verandering heeft aangepast. 

  Als u niet tevreden bent met uw inlegzolen nadat u de inlegzolen gedurende dit aantal ritten hebt gebruikt, kunt u uw inlegzolen retourneren tegen volledige terugbetaling binnen de eerste 6 weken na uw aankoop.

  Een terugbetaling is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Inlegzolen die alleen besteld zijn voor maatvergelijking worden ongebruikt teruggestuurd;
  • De zolen mogen worden gebruikt maar niet worden aangepast (bijv. ingekort of vergelijkbaar, behalve Neutral Run/Hike/Kick);
  • Een identiek product mag slechts eenmaal per klant worden besteld en teruggestuurd.

MilKit

 • Hoeveel druk pomp ik in de booster?

  De druk in de booster hangt sterk af van de velgcombinatie en of de band al is opgepompt. Met 6 bar / 87 psi werken in de meeste gevallen alleen goede velgcombinaties of banden die al opgepompt zijn. Met 8 bar / 116 psi werken de meeste banden en slechts in enkele extreme gevallen is de volle 11 bar / 160 psi nodig.

 • Welke maat van Booster heb ik nodig?

  Een van de belangrijkste voordelen van de milKit tubeless booster is de zeer efficiënte luchtstroom: in tegenstelling tot andere tubeless boosters heeft de milKit booster geen slang en dus geen drukverlies - de volledige luchtdruk zit vlak bij je ventiel. Met zoveel lucht die in een oogwenk in de band schiet, is zelfs de kleine booster efficiënt genoeg om elke band (behalve dikke fietsbanden) op te pompen. De keuze van de booster hangt dus af van de grootte van je fles: misschien een compacte 0,6L / 17oz of 0,75L / 25oz om in je bidonhouder te passen of de grote 1,0L / 34 oz om meer water mee te nemen tijdens je rit.

 • Kan ik de booster gebruiken met eender welk ventiel?

  De milKit tubeless booster kan worden gebruikt met elk Presta tubeless ventiel. De milKit-ventielen hebben het voordeel (naast de mogelijkheid om uw dichtmiddel te meten en bij te vullen zonder de lucht uit uw band te laten ontsnappen) dat ze de lucht in de band houden zonder de ventielkern in het ventiel - wat het oppompen gemakkelijker en efficiënter maakt.

  Presta ventielen met externe schroefdraad die niet tot de bovenkant van het ventiel reiken, verminderen de efficiëntie van de milKit booster.

 • Zet de booster mijn band volledig op de velg?

  De booster is alleen bedoeld om uw band voor te pompen, zodat hij strak genoeg op de velg zit om de lucht binnen te houden. Je hebt dan genoeg tijd om het dichtmiddel door het milKit-ventiel aan te brengen, met de milKit-spuit en naald het ventielhuis terug te schroeven en de band op volle druk te brengen totdat hij volledig op de velg springt.

  Als uw band de lucht niet goed vasthoudt na voorpompen met de booster, moet u misschien eerst het ventiel terugschroeven, de band op volle druk brengen tot hij volledig op de velg springt en dan de bandenspanning verlagen tot minder dan 1,5 bar / 22 psi om het afdichtmiddel in de band aan te brengen.

 • Kan ik Milkit gebruiken met ventielen van een ander merk?

  Onze kleppen zijn op maat gemaakt, omdat ze aan de onderkant gesloten rubberen flappen hebben.
  Dit heeft verschillende voordelen:

  • De ventielen raken niet meer verstopt.
  • Ze houden de lucht in de band, zelfs als u het ventiel verwijderd (gemakkelijker montage van tubeless banden).
  • Ze maken het meten en bijvullen van dichtmiddel mogelijk met de luchtdruk nog in de band.

  U kunt ventielen van andere merken gebruiken, maar dan profiteert u niet van de beste voordelen die MilKit biedt.

 • Hoeveel afdichtmiddel moet ik in mijn band doen?

  Veel factoren kunnen van invloed zijn op de beslissing hoeveel afdichtingsmiddel in een binnenbandloze band moet worden aangebracht.
  Sommige banden "absorberen" veel dichtmiddel en een paar dagen na de montage is een aanzienlijk deel van het dichtmiddel verdwenen.
  Dit is waar het milKit ventiel en spuiten systeem van pas komt: wij adviseren om altijd te controleren hoeveel dichtmiddel er nog in de band zit een paar dagen na montage.

  De keuze van de juiste hoeveelheid sealant hangt ook af van de prioriteiten van de gebruiker: meer sealant toevoegen resulteert in een betere lekbescherming, maar maakt de band zwaarder. Met het milKit ventiel en spuiten systeem, dat het meten en bijvullen van het dichtmiddel snel en gemakkelijk maakt, kan de juiste hoeveelheid dichtmiddel stap voor stap worden getest en geoptimaliseerd zonder gedoe.

  Wij adviseren te beginnen met de volgende hoeveelheden en van daaruit de juiste hoeveelheid kit te optimaliseren:

  • Weg / grind 40-80 ml / 1,4-2,7 oz
  • 26" MTB 60-80 ml / 2-2.7 oz
  • 27,5" MTB 80-100 ml / 2.7-3.4 oz
  • 29" MTB 100-120 ml / 3.4-4 oz
 • Kan ik de sealant dunner maken door water toe te voegen?

  Ons dichtmiddel is een beetje dikker dan het dichtmiddel dat u misschien heeft gebruikt. Het blijft altijd homogeen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het schudden van de fles voor gebruik of dat de deeltjes niet gelijkmatig in de band worden verdeeld.

  Het dichtmiddel bedekt de binnenkant van de band mooi, maar dat betekent ook dat er minder dichtmiddel naar de bodem vloeit, wat dan met de milKit spuit kan worden gemeten. Als gevolg daarvan zal het "mobiele" deel van het afdichtmiddel dat u meet kleiner zijn in vergelijking met de totale hoeveelheid afdichtmiddel in de band.

  Als u uw dichtmiddel dunner wilt hebben, kunt u tot 30% water aan het dichtmiddel toevoegen. Dit verlengt de levensduur van het afdichtmiddel en zorgt ervoor dat het beter naar de bodem van de band vloeit, maar het vermindert ook enigszins de lekbestendigheid van het afdichtmiddel.

  Het is altijd een afweging tussen levensduur en lekbestendigheid als het om afdichtmiddelen gaat. U zult moeten uitzoeken wat voor u de juiste balans is. Maar hey, dat is precies waarvoor het milKit spuitsysteem er is, toch? Om u te helpen begrijpen wat er gebeurt met het dichtmiddel in uw band.

  Een belangrijk gegeven bij het monteren van een nieuwe band is dat een aanzienlijke hoeveelheid afdichtmiddel in de poriën van de band "verdwijnt". Wij raden u aan enkele dagen na de montage te meten hoeveel afdichtmiddel er nog in uw band zit - dat is de hoeveelheid afdichtmiddel voor de beste prestaties.

 • Wanneer moet ik mijn sealant vervangen?

  Er zijn twee redenen waarom u uw kit regelmatig moet controleren:

  • Uitdroging van kit
  • Het afdichtmiddel wordt oud

  U moet altijd de door de fabrikant van het afdichtingsmiddel aanbevolen hoeveelheid in uw band hebben. Na verloop van tijd zult u een gevoel krijgen hoe vaak u het afdichtmiddel moet controleren. Voor een lange rit of een vakantie is het altijd goed om het afdichtmiddel te controleren, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw tubeless systeem in orde is.

  Sealants worden ook oud en verliezen hun functionaliteit. Oude kit is te herkennen aan een verandering van kleur of wanneer het begint op te lossen en de consistentie meer op water lijkt dan op nieuwe kit. Oud dichtmiddel moet met de injectiespuit uit de band worden verwijderd. Het mengen van nieuw met oud afdichtmiddel wordt niet aanbevolen.

  MilKit afdichtingsmiddel lost niet op en wordt na verloop van tijd alleen maar dikker. Toch moet het afdichtmiddel regelmatig worden vervangen om de beste prestaties te garanderen.

 • Hoe kan ik de sealant van mijn kleren afwassen?

  Een van de belangrijkste voordelen van onze kit is dat hij in water oplosbaar is. U kunt het dus met water van uw gereedschap en kleding afspoelen. Let erop dat u de kit wast terwijl deze nog vloeibaar is - eenmaal opgedroogd is deze gemaakt om sterk en duurzaam te zijn - en daarom zeer moeilijk te verwijderen van kleding.

 • Hoe breng ik het velglint goed aan?

  Ons tubeless velglint is gemaakt met drukgevoelige lijm. Dat betekent dat er na het tapen druk moet worden uitgeoefend voor een goede hechting.
  Wanneer je de band opblaast zal het velglint hem vasthechten aan de velg.

  Bekijk zeker deze video! 

 • Bij welke temperatuur breng ik het velglint aan?

  Voor het tapen helpt een hogere temperatuur, maar kamertemperatuur (>25°C) zou prima moeten werken.

Gaerne

 • Waar worden de schoenen van Gaerne gemaakt?

  Opgericht in 1962 door Ernesto Gazzola, een van de meesters van het sportschoeisel en van wie de naamgever Gaerne is afgeleid. Gaerne is nog steeds een voorbeeld van uitmuntendheid,  "Made in Italy" en wordt wereldwijd geëxporteerd.

Industry Nine

 • Hoe ga ik te werk om een wiel te bestellen?

  Ga bij een I9 DEALER langs en deze zal samen met u stapsgewijs de wielset samenstellen die bij u past ...

  * Bepaal welk type wiel u nodig heeft : WEG / MTB / CX -GRAVEL wiel

  * Bepaal de wielomtrek 

            Voor WEG wielen is dit meestal 700 c

            Voor MTB wielen: 29" (RACE / ENDURO) , 27,5" (ENDURO / TRAIL ) , 26" ( DOWNHILL) 

            Voor CX / GRAVEL: 700c of 650c 

  * Breedte van de steekas VOORAAN:QR 100mm, 9x100mm, 12x100mm, 15x100mm

  * Breedte van de steekas ACHTERAAN: QR 135mm, 10x135mm, 12x135mm, 12x142mm

  * Body type: Shimano/SRAM HG, Campy 11-speed or SRAM XD-R

  * Customize uw wielen? Ontwerpen kan via DEZE LINK.

  * Safe ( bewaar het onwerp ) én stuur de link van het ontwerp via email door naar uw dealer of Conimex.

  * Bestel bij uw dichtstbijzijnde Industry 9 dealer of ons voor verdere ondersteuning  

 • Hoeveel garantie heb ik?

  Alle Carbon velgen: LEVENSLANGE garantie!

  Onderdelen: 2 jaar garantie 

Bliz

DeFeet

Cosmo Connected

Er zijn geen items beschikbaar