Help

WELKOM OP HET BESTELPLATFORM ! BIENVENUE SUR LE NOUVEAU PLATFORME DE COMMANDE ! WELCOME TO THE NEW ORDER PLATFORM.

  • Bestellen ? Ga naar " NIEUWE BESTELLING " en klik RECHTS op MERKEN FILTER.  
  • Placer une commande ? Appuyer sur " NIEUWE BESTELLING " et ensuite sur "MERKEN FILTER" pour trouver votre marque de choix.  
  • Place an order ? Go to  " NIEUWE BESTELLING " and click on "MERKEN FILTER" to find your brand you are looking for.  

Niet te vergeten / Ne pas oublier / Dont forget to :  

  • ORDER FINAAL nog bevestigen / doorsturen. 
  • CONFIRMER a la fin encore svp votre commande ( " doorsturen " ) 
  • CONFIRM your order please at the end ( " bevestigen / doorsturen "